Миссия

Әрбiр бiтiрушiнің жеке және жалпы күш-жігерінің, қажыр-қайратының және өнер-білімінің шашырамай Қазақстанның өркендеуі мен дамуына бағытталуы біз үшін маңызды.

«Болашақ» бағдарламасы елдiң мамандар қорын қалыптастыруда аса маңызды рөл атқарады. Еліміз бағдарлама тәрбиеленушiлерін мемлекет пен қоғамның тiршiлiк әрекетiнің барлық үрдістерінің белсендi қатысушылары ретінде көредi. 

«Болашақ» Қауымдастығы өзінің дамуының негізгі бағыттарының бiрi - елдiң мемлекеттiк, экономикалық және қоғамдық өмiрiнiң әртүрлi салаларында «Болашақ» қауымдастығы стипендиаттары арасынан құзырлы сарапшылық бiрлестiктiң қалыптастыруын көреді. Бұл бiрлестiктер пiкiрлерiн жоғары бағалап сыйлайтын құлақ түретiн беделдi бiрлестiк болады.