Мекенжайы:

Қазақстан Республикасы,  Астана қ.,
Қонаев к-сі, 12/1, 412 кеңсе

Тел./факс:

+7 701 302 16 75

Баспасөз қызметі:

press@bolashak.kz

Жұмысқа орналасу:

hr@bolashak.kz

Жалпы мәселелер бойынша:

info@bolashak.kz

Деректемелері:

Общественное объединение «Ассоциация стипендиатов Международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак»
г.Астана ул. Д.Кунаева 12/1, офис 411/2
РНН: 620300210986
БИН: 010540002005

Деректемелері:

ИИК(IBAN) KZ089261501116631005
Наименование банка: АО «Казкоммерцбанк»
г. Астана, пр. Абая 24

Деректемелері:

БИК: KZKOKZKX
КБЕ: 18
ОКПО: 39616906